top of page

Tuba Kasaboğlu

Merhabalar ben Tuba Kasaboğlu. 2017  yılında lisansımı SWPS Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesinde Psikoloji bölümünde başarıyla tamamladım. İzmir Ekonomi Üniversitesi Deneysel Psikoloji tezli yüksek lisans programını 2022 yılında tamamlamış olup, bitirme tezimi, Sosyal Kaygıda Kendine Odaklanan Dikkat ile Güvenli Davranışlar Arasındaki İlişkinin Sosyal Durumla İlgili Senaryolar Kullanarak İncelenmesi konusu üzerine yazmış bulunmaktayım.

 

Lisans eğitimimi yurt dışında tamamlamam sebebi ile gönüllü olarak 2015 yılı Temmuz-Ağustos aylarında İzmir Askeri hastanesi psikiyatr bölümünde gözlem yapmış bulunmaktayım. Mezuniyetinden bu yana birçok Avrupa Birliği projesinde görev almış olup, gönüllü çalışmalarım bulunmaktadır.

 

Profesyonel olarak; duyguları yönetme ve ifade etme becerileri, bağlanma ve ilişki problemleri, çocukluk çağı travmaları, öz şefkat ve öz güven, beden odaklı çalışmalar, kaygı bozuklukları, duygusal yeme, beden algısı, sınır koyma becerileri ve iletişim problemleri üzerine psikolojik danışma süreçlerini yürütmekteyim.

 

Uzmanlık alanımı nitelikli kılmak adına; “Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Cinsellik ve Cinsel Terapi, Çocuk Odaklı Oyun Terapisi” ile ilgili eğitimlerimi tamamlamış olup. 2020 yılında Abdülkadir Psikodrama Enstitüsü’nde başladığım “Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimimin temel aşamasını, 2023 Haziran ayında tamamlayarak Co-Psikodramatist ünvanını almış bulunmaktayım.

Eğitim

2014-2017

Lisans

SWPS Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji Üniversitesi Psikoloji

2018-2022

Yüksek Lisans

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Deneysel Psikoloji

Projeler

Wise Life Raising Awareness on Ageism WISELIFE, Erasmus+ Project (2021-2023)

Yaşlı Ayrımcılığı Konusunda Farkındalık Yaratmak”, öncelikle farkındalık yaratmak ve yaşlılara yönelik bu tür ayrımcılıkla mücadele etmek fikriyle hayata geçirilmiştir. Çünkü yaşlanma, belirli bir etnik kökene veya cinsiyete sahip olmanın aksine her bireyin bir gün muhtemelen yaşayacağı bir olgudur. Bu nedenle, yaşlı ayrımcılığına ve yaşlanma deneyimine odaklanan faaliyetler ve yaş ayrımcılığına yönelik alınacak önlemler, yalnızca belirli bir kesim için değil, insanlığın refahı için faydalı olacaktır. Bu proje kapsamında, 5 farklı ülke için (Yunanistan, Almanya, Türkiye, İtalya, Polonya, Macaristan) yaşlılara yönelik gerçekleşen eğitimlerde ön test ve son testler uygulanmış ve raporlanmıştır.

 

JoinMe2, Promoting Inclusive Education at Tertiary Level, Erasmus+ Projesi (2020-2023)

 

JoinMe2 Projesi, Yüksek Öğrenim eğitmenlerini, öğrenmeye elverişli bir öğrenme ortamını teşvik etmeleri için eşitlik ve çeşitlilik konusunda gerekli yeterlilikle donatmayı amaçlamaktadır. Bir öğrenci kendini rahatsız, güvensiz veya saygı görmemiş hissediyorsa, başarı şansı önemli ölçüde azalır. Sonuç olarak, bu durum öğrencilerin bağımsız ve sorumlu vatandaşlar olarak topluma tam olarak katılmalarını engellemektedir.

Proje konsorsiyumu, genel konu çeşitliliği hakkında çeşitli kaygıları olan ülkelerden oluşmaktadır. Her katılımcı ülkenin kendi kültürel mirası, ekonomik durumu ve eğitim durumu ile ilgili olarak farklı derece ve düzeylerde çeşitlilik yaşadığı bilinen bir gerçektir ki bu da bu projeyi daha anlamlı kılmaktadır. Proje, sadece farklı tutumları ve çözümleri araştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bir ülkedeki mevcut çözümleri başka bir ülkedeki sorunlara uygulamayı da amaçlamıştır. Bu nedenle, bu projenin etnik/ırksal çeşitlilik, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, kültürel çeşitlilik ve engellilik konularına odaklanarak ulusal sınırların ötesinde yürütülmesi önemlidir. Buna dayanarak altı farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Polonya, Almanya) 7 kurum JoinMe2 konsorsiyumunu oluşturmaktadır. Projenin öğretmenlere ve öğrencilere yönelik ölçeklerin oluşturulması, uygulanması ve tüm ülkeler için ayrı ayrı raporlanması görevini yürütmüş bulunmaktayım.

 

Safe Internet Strategies for Students in Izmir, Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) (2018-2019)

 

Sürekli gelişen internet, özellikle sosyal medya ile, çocuk istismarı ve/veya siber zorbalık tehdidi genellikle yeni avatarlarda kendini gösterir. Bu çevrimiçi oyun, oyuncuyu - genellikle küçük çocukları - 50 görevi tamamlamaya zorlar ve bu görevler genellikle çocuğu intihar etmeye zorlar. Korkunç derecede tehlikeli oyun, Rusya'da en az 130 gencin ölümüyle ilişkilendirildi ve İngiltere, ABD, Hindistan, Türkiye ve diğer bazı ülkelerde polis şimdi ebeveynleri bu zorluk hakkında uyarmaya başladı. Siber zorbalığın yaygınlaşması ve gençlerin canına kıyma yeteneğine sahip bir oyunla birlikte şu soru ortaya çıkıyor: Eğitimle çocuklarımızın dayanıklılığını nasıl geliştirebilir ve çocuklarımızı daha az duyarlı hale getirebiliriz? Peki ya müdahale edip bu güvenlik açığının gelişmesini durdurabilirsek? Neden çocuklarımızı siber zorbalığın risklerine karşı eğitmiyoruz? Ebeveynler, çocuklarının duygularını bir sıcaklık ve bağlantı kültürü içinde demirlemeye yardımcı olmak için ne yapabilir? Eldeki bu proje, bu soruları ele alarak, çocuklar, öğretmenleri ve aileleri için üç ayaklı bir eğitim paketi sundu. Çünkü ebeveynler ve öğretmenler daha uyanık olarak her türlü siber zorbalığı önlemede hayati bir rol oynayabilir. Proje üç grubun hayatına dokunacak. Belirlenen gruplar için, internetin güvenli kullanımı, siber zorbalığın psikolojik yönleri, internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı konularında yüz yüze eğitimler verilmiştir. Projenin ön test, son testlerinin oluşturulması, uygulanması ve raporlanması görevini yürütmüş bulunmaktayım. Eğitimlerin içeriğinin oluşturulması, eğitim süreçlerinin organizasyonu ve projenin yürütülmesinde proje asistanı olarak görev aldım.

Projeler

Wise Life Raising Awareness on Ageism WISELIFE, Erasmus+ Project (2021-2023)

Yaşlı Ayrımcılığı Konusunda Farkındalık Yaratmak”, öncelikle farkındalık yaratmak ve yaşlılara yönelik bu tür ayrımcılıkla mücadele etmek fikriyle hayata geçirilmiştir. Çünkü yaşlanma, belirli bir etnik kökene veya cinsiyete sahip olmanın aksine her bireyin bir gün muhtemelen yaşayacağı bir olgudur. Bu nedenle, yaşlı ayrımcılığına ve yaşlanma deneyimine odaklanan faaliyetler ve yaş ayrımcılığına yönelik alınacak önlemler, yalnızca belirli bir kesim için değil, insanlığın refahı için faydalı olacaktır. Bu proje kapsamında, 5 farklı ülke için (Yunanistan, Almanya, Türkiye, İtalya, Polonya, Macaristan) yaşlılara yönelik gerçekleşen eğitimlerde ön test ve son testler uygulanmış ve raporlanmıştır.

 

JoinMe2, Promoting Inclusive Education at Tertiary Level, Erasmus+ Projesi (2020-2023)

 

JoinMe2 Projesi, Yüksek Öğrenim eğitmenlerini, öğrenmeye elverişli bir öğrenme ortamını teşvik etmeleri için eşitlik ve çeşitlilik konusunda gerekli yeterlilikle donatmayı amaçlamaktadır. Bir öğrenci kendini rahatsız, güvensiz veya saygı görmemiş hissediyorsa, başarı şansı önemli ölçüde azalır. Sonuç olarak, bu durum öğrencilerin bağımsız ve sorumlu vatandaşlar olarak topluma tam olarak katılmalarını engellemektedir.

Proje konsorsiyumu, genel konu çeşitliliği hakkında çeşitli kaygıları olan ülkelerden oluşmaktadır. Her katılımcı ülkenin kendi kültürel mirası, ekonomik durumu ve eğitim durumu ile ilgili olarak farklı derece ve düzeylerde çeşitlilik yaşadığı bilinen bir gerçektir ki bu da bu projeyi daha anlamlı kılmaktadır. Proje, sadece farklı tutumları ve çözümleri araştırmakla kalmayacak, aynı zamanda bir ülkedeki mevcut çözümleri başka bir ülkedeki sorunlara uygulamayı da amaçlamıştır. Bu nedenle, bu projenin etnik/ırksal çeşitlilik, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, kültürel çeşitlilik ve engellilik konularına odaklanarak ulusal sınırların ötesinde yürütülmesi önemlidir. Buna dayanarak altı farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, Yunanistan, İngiltere, Polonya, Almanya) 7 kurum JoinMe2 konsorsiyumunu oluşturmaktadır. Projenin öğretmenlere ve öğrencilere yönelik ölçeklerin oluşturulması, uygulanması ve tüm ülkeler için ayrı ayrı raporlanması görevini yürütmüş bulunmaktayım.

 

Safe Internet Strategies for Students in Izmir, Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF) (2018-2019)

 

Sürekli gelişen internet, özellikle sosyal medya ile, çocuk istismarı ve/veya siber zorbalık tehdidi genellikle yeni avatarlarda kendini gösterir. Bu çevrimiçi oyun, oyuncuyu - genellikle küçük çocukları - 50 görevi tamamlamaya zorlar ve bu görevler genellikle çocuğu intihar etmeye zorlar. Korkunç derecede tehlikeli oyun, Rusya'da en az 130 gencin ölümüyle ilişkilendirildi ve İngiltere, ABD, Hindistan, Türkiye ve diğer bazı ülkelerde polis şimdi ebeveynleri bu zorluk hakkında uyarmaya başladı. Siber zorbalığın yaygınlaşması ve gençlerin canına kıyma yeteneğine sahip bir oyunla birlikte şu soru ortaya çıkıyor: Eğitimle çocuklarımızın dayanıklılığını nasıl geliştirebilir ve çocuklarımızı daha az duyarlı hale getirebiliriz? Peki ya müdahale edip bu güvenlik açığının gelişmesini durdurabilirsek? Neden çocuklarımızı siber zorbalığın risklerine karşı eğitmiyoruz? Ebeveynler, çocuklarının duygularını bir sıcaklık ve bağlantı kültürü içinde demirlemeye yardımcı olmak için ne yapabilir? Eldeki bu proje, bu soruları ele alarak, çocuklar, öğretmenleri ve aileleri için üç ayaklı bir eğitim paketi sundu. Çünkü ebeveynler ve öğretmenler daha uyanık olarak her türlü siber zorbalığı önlemede hayati bir rol oynayabilir. Proje üç grubun hayatına dokunacak. Belirlenen gruplar için, internetin güvenli kullanımı, siber zorbalığın psikolojik yönleri, internet bağımlılığı, problemli internet kullanımı konularında yüz yüze eğitimler verilmiştir. Projenin ön test, son testlerinin oluşturulması, uygulanması ve raporlanması görevini yürütmüş bulunmaktayım. Eğitimlerin içeriğinin oluşturulması, eğitim süreçlerinin organizasyonu ve projenin yürütülmesinde proje asistanı olarak görev aldım.

543 - 909 35 35

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page